ரமழான் நடுப்பகுதியில் வித்ரில் குனூத் ஓதுவதன் நிலை என்ன?

ரமழான் நடுப்பகுதியில் வித்ரில் குனூத் ஓதுவதன் நிலை என்ன?

நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் போதித்த நற்பண்புகள்- 2

நபி முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் போதித்த நற்பண்புகள்- 2

என்னுடைய குடும்ப விடயத்தில் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வை நினைவூட்டுகின்றேன், என்னுடைய குடும்ப விடயத்தில் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வை நினைவூட்டுகின்றேன், என்னுடைய குடும்ப விடயத்தில் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வை நினைவூட்டுகின்றேன்

என்னுடைய குடும்ப விடயத்தில் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வை நினைவூட்டுகின்றேன், என்னுடைய குடும்ப விடயத்தில் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வை நினைவூட்டுகின்றேன், என்னுடைய குடும்ப விடயத்தில் உங்களுக்கு அல்லாஹ்வை நினைவூட்டுகின ...

சகல புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியன. நாங்கள் அவனை புகழ்ந்து, அவனிடமே உதவி கோரி, எமது ஆத்மாக்களின் தீங்கு களையும், எமது செயல்களின் தவறுகளையும் விட்டும் பாதுகாவல் தேடுகிறோம். அல்லாஹ் யாருக்கு நேர்வழி காட்ட நாடினானோ அவரை பிழையான வழியில் அழைத்துச் செல்ல எவராலும் முடியாது. அல்லாஹ் எவரை பிழையான வழியில் விட்டு விட்டானோ அவருக்கு  நேர்வழி காட்ட எவராலும் முடியாது.

சகல புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியன. நாங்கள் அவனை புகழ்ந்து, அவனிடமே உதவி கோரி, எமது ஆத்மாக்களின் தீங்கு களையும், எமது செயல்களின் தவறுகளையும் விட்டும் பாதுகாவல் தேடுகிறோம். அல்லாஹ் யாருக்கு நேர்வழி காட்ட ...

சுன்னாவை பாதுகாப்பதில்   சஹாபாக்களின் பங்கு
PART-02

சுன்னாவை பாதுகாப்பதில் சஹாபாக்களின் பங்கு PART-02